Beste leden en ouders,

Op 28 juni is er onze BBQ.
Iedereen is welkom, leden, ouders, familie, vrienden.
Start van de BBQ is vanaf 18.00u zodat we tegen 18.30u kunnen starten.
Dit zal doorgaan in het judolokaal. Reservatie is dan ook noodzakelijk. U kan inschrijven tot 24 juni.
Betalen kan u via overschrijving op rekeningnummer BE97 7330 2690 9749 op naam van Judoclub Fudoshin VZW. Vermelding: BBQ 2024 - Naam en voornaam als opmerking.
Inschrijving BBQ kan u via onderstaande formulier of via de QR code.
Leden of ouders die graag een handje willen toesteken bij het opdienen en tappen, kunnen zich melden bij iemand van het bestuur.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Inschrijven kan ook via uw smartphone door de QR code te scannen.


Of via het onderstaande formulier.