We hebben in onze dojo een berichtenbord geïnstalleerd.

Net naast de deur van de dojo hebben we een groot wit bord hangen.  Hierop worden alle berichten en aankondigingen van evenementen geplaatst.  

De eerst volgende maand wordt in detail weergeven, samen met de belangrijkste items voor de volgende maand.

Minstens één maal per maand wordt de inhoud aangepast en vernieuwd.

Enkel het  bestuur of de trainers plaatsen berichten of aankondigingen op dit bord.

bord