Na jaren trouwe dienst heeft Chris zijn functie als secretaris en bestuurslid neergelged.

Hij heeft dit na lang beraad gedaan uit persoonlijke overwegingen.

Wij als bestuur danken hem dan ook heel hartelijk om zijn trouwe inzet in onze club.

Chris zal nog wel training  blijven geven. 

 

 

Ludo zal de taak van secretaris op zich nemen

Patrick zal het onderhoud van de website voorzich nemen.